Chrbtica -stavce-meridány.xls (74,5 kB)

 Po kliknutí sa otvorí plocha a v ľavo dolnom rohu sa Vám objaví ikona excelu, ktorú odkliknete a otvorí sa celý súbor